Our New Posts / Announcements

Chess Tournament

Illum, seba’ mill-istudenti tagħna pparteċipaw fit-2nd Secondary Arena Tournament organizzat mill-Malta Chess Federation. L-istudenti li pparteċipaw huma: Year 9 – Luca Gauci, Year 10 – Jawett Bugeja, Luke Dimech, Mattheas Micallef u Daniel Vella, Year 11 – Daniel Micallef u John Mizzi.

Jawett Bugeja kiseb l-aqwa riżultat għall-iskola tagħna fit-13-il post.

Grazzi lill-edukaturi involuti fit-taħriġ ta’ dawn l-istudenti waqt il-break ta’nofsinhar, is-Sinjura Borg u s-Sur Vella.

________________________________________________________

Today, seven of our students participated in the 2nd Secondary Arena Tournament organised by the @Malta Chess Federation . The students who participated are: Year 9 – Luca Gauci, Year 10 – Jawett Bugeja, Luke Dimech, Mattheas Micallef and Daniel Vella, Year 11 – Daniel Micallef and John Mizzi.

Jawett Bugeja obtained the best result for our school placing at 13th.

Thanks to the educators involved in the training of these students during the break, Ms Borg and Mr Vella.